Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE

Sažetak

Prikaz knjige : “UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE”.
Autor: dr Ratko Vujović
Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009.
Obim: 625 strana


UDK: 655.55: 875.8: 368.021.1+ 368.025.61: 551.583+515.174 Radojković, doc. dr Ivan UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE Strana: 111-113
sr_RSSR