Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 3/2019

UPRAVLJANJE ZNANJEM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

Sažetak

Savremeno poslovanje nameće potrebu da se organizaciono znanje
kontinuirano unapređuje i uvećava, pa je potrebno uspostaviti formalne
mehanizme i alat, koji bi ovaj proces olakšali i učinili efikasnim. Kako znanje ima
odlučujuću ulogu u ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva u osiguravajućim
društvima, uspostavljanjem adekvatnog upravljanja znanjem može se uticati
pozitivno na ljude, usluge, procese i celokupno organizaciono poslovanje. U
ovom radu predstavljena je tendencija istraživanja uvođenja upravljanja znanjem
u osiguravajuća društva u svetu, ali je ukazano i na značaj i mesto koje znanje
treba da zauzima u osiguravajućim društvima, kako bi se bogatstvo podataka i
informacija kojima ona raspolažu dalje pretvorilo u korisno znanje. Predstavljeni
su osnovni procesi upravljanja znanjem: otkrivanje, sticanje, skladištenje, širenje
i primena znanja, koji zajedno s odgovarajućim mehanizmima i tehnologijama
upravljanja znanjem dovode do dugoročnog i sistemskog unapređenja poslovanja,
sprečavaju gubitak organizacionog znanja i smanjuju vreme obavljanja posla. To
su aktivnosti kod kojih je podrška, ali i aktivno angažovanje rukovodstva najvišeg
nivoa organizacije neophodan preduslov za uspeh.


UDK: 368.032.1:60:35.073.511:011.92:621-34/-38:681.322:368.025.6: 681.322.2(913.0) Lazarević, prof. dr Anđela UPRAVLJANJE ZNANJEM U OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA Strana: 35-52
sr_RSSR