Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ ZBORNIKA

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2018) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2019)

Sažetak

Urednik Zbornika: Prof. dr Vuk Radović
Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Obim: 1157 strana

Predmet ovog prikaza je sadržaj dva zbornika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svakom od ta dva zbornika autori studija, eseja i članaka nastavnici su tog fakulteta. Urednički posao u oba zbornika bio je poveren prof. dr Vuku Radoviću. Vodeći računa o vremenskom redosledu, najpre su prikazane neke od studija, eseja i članaka iz zbornika za 2018. godinu, a zatim iz zbornika za 2019. godinu. Razume se, prikazane su one studije, eseji i članci koji su povezani sa aktuelnim pitanjima iz prava osiguranja ili koji se bave temom iz prava osiguranja.


UDK: 347.734:658.97:375:96.055.2 Ilijić, mr Slobodan USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2018) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2019) Strana: 112-118
sr_RSSR