Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (II DEO)

Sažetak

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu
društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više
nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremenskom periodu u prošlosti, već jedno
od neophodnih sredstava za zadovoljenje svakodnevnih potreba savremenog
čoveka. Vreme automobila ne samo da nije prošlo, nego se nastavlja i raste kako
u pogledu tehničko-tehnološkog razvoja auto-industrije tako i stalnim povećanjem
broja kola, što povoljno utiče na razvoj osiguranja motornih vozila i drugih
vrsta osiguranja povezanih sa automobilima.
U radu se analizira razvoj auto-industrije u svetu i kod nas, u zavisnosti
od kretanja tražnje, na koju, pak, utiče više faktora, među kojima su od posebnog
značaja dostignuti stepen motorizacije, demografsko kretanje i životni
standard stanovništva meren bruto društvenim proizvodom po glavi stanovnika
i kupovnom moći građana. Dosadašnji dinamičan razvoj auto-industrije i
podaci i projekcije osnovnih pretpostavki koje opredeljuju kretanje tražnje ukazuju
na to da je realno očekivati da će nastupiti rast tražnje i povećanje broja
motornih vozila, što će pogodovati daljem razvoju auto-industrije i osiguranja
automobila, kao i drugih vrsta neživotnih osiguranja povezanih sa motornim
vozilima širom sveta, u našem okruženju i kod nas. Uzmemo li u obzir razvoj auto-industrije i broj kola, doći ćemo do zaključka
da je i značaj osiguranja motornih vozila u stalnom porastu u celom
svetu. Pored automobila, kao predmet osiguranja javlja se i još mnogo toga u
vezi s motornim vozilom, a najznačajnije je osiguranje vlasnika automobila od
građanske odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, koje je u skoro celom
svetu obaveznog karaktera. Obim poslova osiguranja motornih vozila zauzima
prvo mesto ispred svih ostalih vrsta neživotnih osiguranja, što je posebno izraženo
u pojedinim zemljama u svetu, u našem okruženju i kod nas. Radi daljeg
razvoja ovog segmenta osiguranja, zbog znatnog obuhvata i velikog broja slič-
nosti, ali i određenih razlika u praksi sprovođenja osiguranja motornih vozila, u
radu se analiziraju neki od glavnih pokazatelja ostvarenih rezultata poslovanja
u zemljama nastalim posle raspada Jugoslavije.


UDK: 629.113:338.45:368.211 Cerović, dr B. Milan UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (II DEO) Strana: 41-64
sr_RSSR