Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Utvrđivanje finansijskog rezultata u osiguranju imovine i lica

Sažetak

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje u našoj zemlji
od 2005. do 2010. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama,
vrstama osiguranja i ukupnom finansijskom rezultatu (s njegovom strukturom prihoda
i rashoda ostvarenom u tom periodu). Takođe, dat je prikaz obuhvatnosti osiguranjem
svih oblasti, po njihovim vrstama u 2010. godini.


UDK: 368.021.1: 657. 375.3 (497.11) Radomir M. Lazarević Utvrđivanje finansijskog rezultata u osiguranju imovine i lica Strana: 3-26
sr_RSSR