Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Uzajamnost u osiguranju

Sažetak

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu
osiguranja, mada se u savremenom zakonodavstvu ne tretira kao temelj te delatnosti.
Detaljnije se razmatraju njegove prednosti, koje se ostvaruju u društvu za
uzajamno osiguranje; ukazuje se na dvostruku ulogu osiguranika u tim društvima
– kao člana društva i kao ugovornog partnera. Upoređuje se i položaj osiguranika
u društvima za uzajamno osiguranje i osiguranika deoničarskih osiguravajućih
društava.


UDK: 368.032.2 :368.03 Ivanjko, prof. dr Šime Uzajamnost u osiguranju Strana: 9-22
sr_RSSR