Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

VELIKI SUDAR, LAGANO PRIZEMLJENJE

Sažetak

Ono što zvuči kao daleka budućnost u pogledu osiguranja automobila od
auto-odgovornosti u Nemačkoj uveliko postaje realnost. Proces od prijave štete preko
provere do njenog regulisanja danas je potpuno digitalizovan i pojednostavljen.
Digitalizacija i veštačka inteligencija čine da dosadašnji manuelni i dugotrajni
postupci u obradi šteta budu brži i efikasniji. Dok su referenti ranije morali da provere
svaki pojedinačni dokument, te prve korake sada preuzima veštačka inteligencija.
Osiguranik u najkraćem mogućem periodu dobija odgovor – ono za šta je ranije
bilo potrebno 30 radnih dana, danas se obavlja u nekoliko minuta. Efikasna i brza
digitalna obrada na taj način brzo preokreće negativan štetni događaj u pozitivan
ishod na zadovoljstvo osiguranika.


UDK:067.1(1-87):368.811.82(430):691.322.2:347.51 Andrejić, Slađana VELIKI SUDAR, LAGANO PRIZEMLJENJE Strana: 163-164
sr_RSSR