Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – FOREIGN THEORY AND PRACTICE

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – SKRIVENI RIZICI

Sažetak

Veštačka inteligencija (VI) mogla bi imati neočekivane posledice i pokrenuti zanimljiva pitanja kada je reč o osiguranju od odgovornosti, te verovatno promeniti prirodu odštetnih zahteva. Robot „Jia Jia“ sa ljudskim likom, koji su konstruisali naučnici sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Kini, započeo je novu deceniju robota s veštačkom inteligencijom koji mogu obavljati jednostavne poslove u restoranima, staračkim domovina, vrtićima, bolnicama i domaćinstvima. Ali ako robot sa sposobnošću mašinskog učenja promeni svoje ponašanje i prouzrokuje štetu, ko je za to odgovoran? Budući da je to potrebno razjasniti, Gornji dom engleskog parlamenta odredio je komisiju za veštačku inteligenciju, koja je zatražila od komisije za zakone da revidira to pitanje, tvrdeći da je od ključnog značaja da se dobiju informacije o tome od delatnosti osiguranja i delatnosti tehnološkog razvoja.


UDK:061.7(510)(410.1):007.52:368.1:355.511.7:007.52:640.432+725.573 Papović, dipl. filol. Bojana VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – SKRIVENI RIZICI Strana: 107-108
sr_RSSR