Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZI SAVETOVANJA

XX MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM NA TEMU „SAVREMENI PROBLEMI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA“

Sažetak

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta
u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 9. do 12. juna 2022. godine održan
je XX međunarodni simpozijum na temu „Savremeni problemi razvoja tržišta osiguranja“.
Ove godine, kada simpozijum obeležava jubilarnih 20 godina održavanja, Ekonomski
fakultet u Beogradu, kao najuglednija institucija u oblasti ekonomije u regionu,
slavi 85 godina postojanja, a Udruženje aktuara Srbije obeležava 20 godina od
osnivanja. I nakon pune dve decenije, zahvaljujući nivou i ugledu koji uživa,
simpozijum je okupio 150 učesnika iz zemlje i inostranstva koji su izlaganja na skupu,
kao i kompletnu njegovu organizaciju, ocenili najvišim ocenama.


UDK: 655.55:659.2(082.2)094.2:167.1:612.6:339.1:368(497.11). Kočović, mr Mihailo XX MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM NA TEMU „SAVREMENI PROBLEMI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA“ Strana: 96-99
sr_RSSR