Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ZNAČAJ I IZGLEDI DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Sažetak

Polazeći od dugogodišnje krize funkcionisanja penzijskog sistema u Srbiji i
potrebe da se on ozbiljno reformiše i dovede u red, autor rada daje predlog za njegove
izmene i posebnu pažnju posvećuje trećem stubu – dobrovoljnom penzijskom osiguranju.


UDK: 331.545:368.048:368.914: 657.412.7:336.76 (497.11) Radojković, doc. dr Ivan ZNAČAJ I IZGLEDI DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI Strana: 41-47
sr_RSSR