Teorija
i praksa
u osiguranju

Milić, dr Ivona

  • Email:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

UDK: 65.016: 336.127.44+ 342: 347.72.031:368.O31
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVOJ JAVNO-PRIVATNIH PARTNERSTAVA U OSIGURANJU

Haiti je najsiromašnija zemlja na zapadnoj polulopti, koju su pogađale mnogobrojne prirodne i humanitarne katastrofe. U takvoj zemlji velika novčana ulaganja ne samo da pomažu otvaranju novih radnih mesta i stvaranju prihoda, već umnogome olakšavaju realizaciju strategija za opstanak nakon katastrofa. Naime, u takvim situacijama javno-privatno partnerstvo ima važnu ulogu u povećanju kvaliteta i dostupnosti usluga osiguranja za radnike sa nižim primanjima. Primer jednog od najvećih javno-privatnih partnerstava jeste Rashtriya Swastya Bima Yojana (RSBY), indijski nacionalni program osiguranja bolničkih pacijenata za porodice s niskim primanjima, plan kojim upravljaju državne i privatne osiguravajuće kuće. Na primer, ICIC „Lombard”, najveći privatni sektor opšteg osiguranja, po ovoj formuli obezbeđuje zdravstveno osiguranje za više od sedam miliona porodica. Neke vlade doprinose razvoju tržišta uspostavljanjem regulatornih mera mikroosiguranja i podrškom javno-privatnim partnerstvima.

sr_RSSR