Teorija
i praksa
u osiguranju

Stefanović, Natalija

  • Email:

Viši savetnik za normativne
i statusne poslove u
Funkciji za pravne poslove,
ljudske resurse i opšte
poslove, Kompanija
„Dunav osiguranje“ a.d.o.
Beograd

UDK: 336.126.55: 65.012.62: 336.62:368.036: 368.021
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSOBENOSTI RADA KOMISIJE ZA REVIZIJU U CILJU OSTVARIVANJA PRINCIPA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Komisija za reviziju je pomoćno telo nadzornog odbora i ima važnu ulogu u definisanju odgovornosti u postupku finansijskog izveštavanja, interne kontrole i upravljanja rizicima. Kao nezavisno telo, sa visokim znanjem i iskustvom, komisija za reviziju kritičkom analizom procesa koji su u njenoj nadležnosti pomaže nadzornom odboru u ispunjavanju njegovih obaveza, i to radi zaštite kapitala kompanije i omogućavanja njenog daljeg razvoja. Sveukupnom svojom funkcijom komisija za reviziju značajan je činilac u jačanju strukture korporativnog upravljanja jedne kompanije.

UDK: 351.82:338.29:O61:347.725+ 368.032.1
ZAKONODAVSTVO

Osobenosti novog zakona o privrednim društvima – sa osvrtom na uređenje javnih akcionarskih društava i uticaj Zakona na usklađivanje poslovanja osiguravajućih kuća –

U procesu pridruživanja Evropskoj uniji, radi lakšeg pristupa zajedničkom tržištu i ispunjenja određenih standarda tržišnog poslovanja, nastala je potreba da se donese novi zakon o privrednim društvima

sr_RSSR