Teorija
i praksa
u osiguranju

Marović, prof. emeritus dr Boris

  • Email:

Boris Marović je rođen u Avru u Francuskoj. Diplomirao je na Ekonomskom
fakultetu u Subotici, na istom fakultetu 1977. godine je magistrirao i 1980. doktorirao
na teme iz oblasti osiguranja.

Svoje bogato radno iskustvo počeo je da gradi u bankarstvu, potom u
poljoprivredi, a 40 najkreativnijih godina posvećuje delatnosti osiguranja. Bio je
direktor Zajednice rizika za osiguranje motornih vozila ZOIL „Vojvodina“, pomoćnik
generalnog direktora ZOIL „Novi Sad“ (1980), generalni direktor „Vojvodina re“
(1985), zamenik generalnog direktora „Dunava re“, direktor Glavne filijale „Vojvodina
re“ (1991–1995), pomoćnik generalnog direktora DDOR „Novi Sad“ i direktor
Direkcije za reosiguranje „Novi Sad re“ (1995). Od 2004. do 2006. godine bio je
predsednik Upravnog odbora DDOR „Novi Sad“.

Prošao je sva zvanja, od docenta do redovnog profesora na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i redovnog profesora Fakulteta tehničkih
nauka Univerziteta u Novom Sadu i profesora emeritusa na Otvorenom univerzitetu
Banjaluka. Predavao je na redovnim i postdiplomskim studijama na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka i Fakultetu za
uslužni biznis u Novom Sadu, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici,
Nišu, Kragujevcu, Beogradu, kao i na „BK univerzitetu“, Univerzitetu „Singidunum“ u
Beogradu, na Fakultetu za evropske studije u Beogradu i na Ekonomskom fakultetu
Otvorenog univerziteta u Banjaluci.

Bio je predsednik Saveza ekonomista Vojvodine, Saveza ekonomista Srbije u
dva mandata i Saveza ekonomista Srbije i Crne Gore, tj. SRJ takođe u dva mandata,
član Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja osiguravajućih društava SFRJ, a
kasnije Republike Srbije, član Upravnog odbora Privredne komore Srbije i Privredne
komore Vojvodine. Sada je član predsedništva Saveza ekonomista Srbije i počasni
član Upravnog odbora SORS-a (Susreta osiguravača i reosiguravača u Sarajevu).
Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Svet osiguranja od njegovog osnivanja i od
redakcije tog magazina dobio je zahvalnicu za neizmeran doprinos njegovom
razvoju. Objavio je 31 knjigu, od kojih 11 samostalno i 20 sa koautorima, te više od
160 stručnih i naučnih radova iz oblasti osiguranja i reosiguranja, transporta i
špedicije.

Rešenjem Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku 2001. godine imenovan je
za eksperta iz oblasti osiguranja, transporta i špedicije.

Pored bogatog naučno-stručnog angažmana prof. dr Marović isticao se i u
društveno odgovornim aktivnostima. Učestvovao je u izgradnji auto-puta Bratstvo i
jedinstvo i u izgradnji Skoplja nakon katastrofalnog zemljotresa 1963. godine. Bio je i
dugogodišnji sportski radnik ‒ član uprave fudbalskog kluba „Vojvodina“ iz Novog
Sada i delegat Fudbalskog saveza SFRJ.

Prof. dr Boris Marović živi i radi u Novom Sadu.


UDK: 655.55:311.213.6. 368.021.1: 368.021.61: 368.029:368.024. 4 : 502.58: 339.13.027: 368.025.6: 368.024.5 : (4-672EEZ)(497.11)
PRIKAZ KNJIGE – BOOK REVIEW

UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Prikaz knjige UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus d. o. o, Zagreb, 2018. Obim: 551 str.

sr_RSSR