Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNJIGE – BOOK REVIEW

UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Sažetak

Prikaz knjige

UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Autor: prof. dr Vladimir Njegomir
Izdavač: Tectus d. o. o, Zagreb, 2018.
Obim: 551 str.


UDK: 655.55:311.213.6. 368.021.1: 368.021.61: 368.029:368.024. 4 : 502.58: 339.13.027: 368.025.6: 368.024.5 : (4-672EEZ)(497.11) Marović, prof. emeritus dr Boris UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU Strana: 92-97
sr_RSSR