Teorija
i praksa
u osiguranju

CONFERENCE REVIEW

SIXTH EUROPE DAY CONFERENCE: INNOVATIONS ARE BASED ON KNOWLEDGE, MONEY AND TRUST

ABSTRACT

Bankovna unija, fiskalna unija, ili korak dalje, ka političkoj uniji? Dvadeset i sedam
zemalja „evropskog bloka“ Dan Evrope dočekale su opterećene novim idejama o
funkcionisanju jedinstvenog ekonomskog prostora, dok je Republika Srbija iščekivala
kraj izbornog ciklusa koji bi je izveo na put daljih reformi. Simbolično ili ne, Šesta godišnja
konferencija održana je u Narodnoj banci Srbije 10. maja, na temu „Inovacije
i preduzetništvo: alat za uspeh na tržištu EU“. Prema tradiciji, organizator skupa
povodom evropskog praznika bio je Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
(FEFA), uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije
i Centra za promociju nauke. Skup su svečano otvorili prof. dr Goran Pitić, predsednik
Saveta FEFA, doc. dr Milica Delević, direktor Kancelarije za evropske integracije,
Mete Kjuel Nilsen, ambasador Kraljevine Danske u Srbiji kao predstavnik zemlje koja
predsedava Evropskoj uniji, te ambasador EU u Srbiji Vensan Dežer.


UDK:061.7:341.18 :394.912 (4-672EEZ) + 336.711(497.11):165.17:330.564.22+ 368.03 Petrović, PhD Miloš SIXTH EUROPE DAY CONFERENCE: INNOVATIONS ARE BASED ON KNOWLEDGE, MONEY AND TRUST Strana: 85-87
en_GBEN