FOREIGN THEORY AND PRACTICE

CORONAVIRUS AND INSURANCE

Abstract

Pojava koronavirusa mnoge je zatekla nespremne, među njima i osiguravače
i bankare. Niko se zapravo nije snašao. Prve reakcije bile su različite. Od toga da je
rizik od koronavirusa pokriven ugovorom o osiguranju koji je na snazi, preko toga
da nije pokriven, do toga da osiguranik treba da plati dopunsku premiju.


UDK:35.777(1-87)616.036.22:616.188.7:339.732:368.032.1:368.191:368.81:368.811:368.861.41 Radović, dr Zoran CORONAVIRUS AND INSURANCE Page: 87-89
en_GBEN
en_GBEN sr_RSSR