Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

DEVETO SAVETOVANJE UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE IZ UGLA OSIGURANJA

Sažetak

Udruženje pravnika Republike Srpske organizovalo je deveto redovno
savetovanje „Oktobarski pravnički dani“ u Banjaluci 12. i 13. oktobra 2012.
godine. Suorganizatori su bili Advokatska komora RS, Notarska komora RS i
Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS. Generalni pokrovitelj savetovanja bila
je Vlada Republike Srpske, a medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske.


UDK: 303.443:34:368.013 (497.15) (047.3) Ilijić, mr Slobodan DEVETO SAVETOVANJE UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE IZ UGLA OSIGURANJA Strana: 48-53
sr_RSSR