Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti i negativne selekcije rizika

Sažetak

U članku se razmatraju preduslovi za utvrđivanje tarife premije i posledice koje mogu
nastati u slučaju odsustva diferenciranja premijskih stopa prema faktorima rizika.


UDK: 161.111:368.025.18 :303.6: 368.025.1: 368.025.61:368.8 Doganjić, dr Jelena Ristić, dr Živorad Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti i negativne selekcije rizika Strana: 27-31
sr_RSSR