Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA

Sažetak

S razvojem društva povećala se mogućnost za prouzrokovanje raznih
šteta. Štete se stalno prouzrokuju životu čoveka i njegovom integritetu. Tokom
obavljanja mnogih vrsta korisnih aktivnosti, delatnosti i radnji neretko se dešavaju
razne povrede. Povrede mogu biti takve prirode da žrtva ili povređeno lice budu
dovedeni u stanje u kojem život postaje osobito težak. Naročito težak invaliditet
žrtvu dovodi u teško stanje direktno, a bliske srodnike indirektno. Ovo je nateralo
zakonodavca, pravnu nauku i sudsku praksu da budu odgovorni prema tim stanjima
i situacijama.
Naročito težak invaliditet često se prouzrokuje na radnom mestu, u raznim
vrstama saobraćaja (putničkom, železničkom itd.) i u sportskim aktivnostima. Teški
oblici invaliditeta i unakaženosti imaju vidljive posledice budući da žrtva i bliski
srodnici doživljavaju psihički bol i patnju jakog intenziteta.
Štete s teškim posledicama najčešće nastaju prilikom obavljanja posla sa
opasnim stvarima ili u opasnim delatnostima, naročito u javnom saobraćaju, pri
pružanju zdravstvenih usluga, delanju u službama bezbednosti i oružanim snagama,
a moguće je da naročito težak invaliditet bude izazvan i zagađenjem životne
sredine


UDK: 368.025.8: 347.426.4: 369.216: 241.52:347.417 Stevanović, Nebojša NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA Strana: 33-40
sr_RSSR