Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PROBLEMI OBRAČUNA RIZIKO-MARGINE U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II

Sažetak

Predmet rada su problemi obračuna riziko-margine kao elementa tehničkih
rezervi osiguravača u regulatornom okviru Solventnost II. Usled nedostataka propisane
metode troškova kapitala, u kombinaciji s niskim kamatnim stopama, riziko-margina
je isuviše visoka i varijabilna, čime su pogođena prvenstveno društva koja se bave
životnim osiguranjima. U radu se daju konkretne preporuke za prevazilaženje ili
ublažavanje problema previsoke i kamatno osetljive riziko-margine. Preporučena
rešenja uključuju kako modifikacije postojeće metode troškova kapitala tako i napuštanje
ove metode i njenu zamenu drugim metodama za obračun riziko-margine.

Ključne reči: riziko-margina, Solventnost II, stopa troškova kapitala, tehničke rezerve


UDK:887.1:657.47:368.025.61:338.5:371.15:368.811:368.023.1:368.30:368.025.4 Kočović, prof. dr Jelena Koprivica, doc. dr Marija (Jovović) PROBLEMI OBRAČUNA RIZIKO-MARGINE U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II Strana: 7-23
sr_RSSR