Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Sažetak

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za njegov razvoj. Treći stub  penzijskog sistema zasniva se na dobrovoljnosti, a njegovo funkcionisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate – penzije. Stabilnost priliva u dobrovoljne penzijske fondove i predvidljivost isplata omogućavaju da se formira kvalitetan investicioni portfelj i ostvari dugoročan prinos od investicija. Ključ uspeha srpskih dobrovoljih penzijskih fondova jeste u izgradnji poverenja građana u ovaj način štednje.


UDK:657.412.7:368.914:35.082.8:303.496 (497.11)(497.13)(495.61) Radojković, doc. dr Ivan Gajić, Boban RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI Strana: 33-44
sr_RSSR