Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

REGULISANJE DELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI SLOVENIJI

Sažetak

Nakon osamostaljenja Republike Slovenije 1991. godine otpočeo je
dinamičan razvoj delatnosti osiguranja. Taj je trend nadalje podržan reformom
pravnog uređenja, te donošenjem brojnih novih propisa radi približavanja
Slovenije EU, uz istovremeno utvrđivanje novih, savremenih pristupa
organizovanju osiguravajućih društava i održavanju fi nansijske stabilnosti. U
radu su predstavljeni osnovni pravni akti i postupci, doneti u proteklih dvadeset
godina delovanja društava za osiguranje, koji su bili prekretnica u uređenju
organizacije osiguravajućih kuća i njihovog poslovanja.


UDK: 681.515:368:353.4(497.12) Ivanjko, prof. dr Šime REGULISANJE DELATNOSTI OSIGURANJA U REPUBLICI SLOVENIJI Strana: 5-16
sr_RSSR