Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

SVE U JEDNOM ZDRAVSTVENOM KARTONU

Sažetak

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – „eHealth 2.0“ koji je najavljen za ovu godinu
obavezuje sistem zakonskog zdravstvenog osiguranja da svojim osiguranicima do
kraja 2021. ponudi digitalni zdravstveni karton. To bi osiguranicima omogućilo da
preko pametnih telefona i tableta imaju pristup svojim zdravstvenim podacima.
Još su u zdravstvenom zakonu od 2016. u vezi s tim definisane osnove koje čine
minimalne standarde elektronskih kartona, u smislu podataka koje oni treba da
sadrže. U elektronskom kartonu nalaze se svi uobičajeni dokumenti u elektronskoj
formi: lekarski izveštaji, potvrde o bolničkim lečenjima, pasoš vakcinacije, plan
lečenja, podaci za slučaj hitnog zbrinjavanja pacijenta kao što su krvna grupa,
alergije, nepodnošenje određenih lekova, te mogućnost konsultacije s lekarem
preko video-poziva.


UDK:528.065:655.535.5:621.798:681.322.2:639.138.5:614.253:368(430) Andrejić, Slađana SVE U JEDNOM ZDRAVSTVENOM KARTONU Strana: 124-125
sr_RSSR