Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 1/2019

Prof. emeritus dr Boris Marović UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Tokovi osiguranja 1/2019 1/2019