Doganjić, mr Jelena

  • Email:

Direktor Odeljenja
za aktuarske poslove
i statistiku, Sektor za
nadzor osiguranja, NBS

UDK: 161.111:368.025.18 :303.6: 368.025.1: 368.025.61:368.8
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Diferenciranje premija kao preduslov za zaštitu od premijske nestabilnosti i negativne selekcije rizika

U članku se razmatraju preduslovi za utvrđivanje tarife premije i posledice koje mogu nastati u slučaju odsustva diferenciranja premijskih stopa prema faktorima rizika.

sr_RSSR
sr_RSSR en_GBEN