Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 1/2019

Marović, prof. emeritus dr Boris UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
Tokovi osiguranja 1/2019 1/2019
sr_RSSR