Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 1/2013

Mrkšić, prof. dr Dragan, Tomić, prof. dr Radovan OSIGURANJE
Tokovi osiguranja 1/2013 1/2013
sr_RSSR