Teorija
i praksa
u osiguranju

Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana

  • Email:

Šef Odeljenja za informisanje i izdavačku delatnost, Kompanija „Dunav osiguranje“

 

 

 

INOSTRANO OSIGURANJE

Sudska praksa

Izbor: Ljiljana J. Lazarević Davidović, dipl. pravnik

UDK: 311.218:303.443:368.032.1:347.741(497.11):591.556.1:657.375.1:368.025.1:368.081: 368.022.15:621.3:368.942
PRIKAZ SAVETOVANJA

OSIGURANJE I PRAVNO-EKONOMSKO OKRUŽENJE

U Šapcu, od 30. marta do 1. aprila 2022. godine, održano je 23. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu „Osiguranje i pravno-ekonomsko okruženje – širi i uži okvir“. U uvodnoj reči prilikom otvaranja savetovanja, prof. dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije, istakao je da proučavanje prava osiguranja i praćenje izmena u praksi i nauci prava osiguranja predstavlja zajednički interes okupljanja članova oba udruženja te ostalih učesnika savetovanja. Istakao je značaj sveobuhvatnog sagledavanja aktuelnih tendencija u osiguranju, ukazavši na brojne teme čije je razmatranje najavljeno. – Od nauke i struke osiguranja očekuje se da pruži odgovore i predloži rešenja određenih pitanja imajući u vidu stabilnost i održivost delatnosti osiguranja. Prezentacijom radova na odabrane teme, ta pitanja se analiziraju i obrazlažu, a okrugli stolovi su prilika za diskusiju o predloženim stavovima i rešenjima koja može da iznedri i neka nova viđenja aktuelnih problema – istakao je prof. dr Slobodan Jovanović izrazivši uverenje da će konferencija proteći u akademskoj atmosferi i u razgovoru o zanimljivim temama.

UDK:338.1+338.34:336.2.025.5:368:368.54:368.023.4:616-036.21:368.025.1 (497.11):368.031
PRIKAZ SAVETOVANJA

PRIKAZ KONFERENCIJE: PETI SRPSKI DANI OSIGURANJA

OTVORENA VRATA ZA DALJI RAST I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA U Aranđelovcu, od 24. do 26. novembra, pod sloganom „Tempora mutantur“ (Vremena se menjaju) održani su Peti susreti osiguravača Srbije kao najveći skup struke i nauke osiguranja u našoj zemlji. Udruženje osiguravača Srbije (UOS), organizator konferencije, uspelo je da okupi veliki broj panelista, predstavnika države i osiguravača koji su analizirali aktuelna kretanja na tržištu osiguranja, nove rizike koje je iznedrila pandemija koronavirusa, te sposobnost delatnosti osiguranja da se prilagodi novonastalim okolnostima i ne samo opstane već i bude jedan od važnih nosilaca privredne stabilnosti.

UDK:528.065:303.443(497.11):347.232.3:658.08:368.025.1:064.738.3
PRIKAZ SAVETOVANJA

MODERNE TEHNOLOGIJE, NOVI I TRADICIONALNI RIZICI U OSIGURANJU

U Šapcu, od 23. do 25. aprila, održano je 22. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije čiji je suorganizator bilo Udruženje osiguravača Srbije. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa bila je „Moderne tehnologije, novi i tradicionalni rizici u osiguranju“, a rad je organizovan u formi okruglih stolova koji su se bavili najaktuelnijim pitanjima delatnosti i prava osiguranja. Prof. dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije i profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, u uvodnoj reči istakao je da proučavanje prava osiguranja i praćenje izmena u oblasti prakse i nauke prava osiguranja, predstavlja zajednički interes, kao i razlog ponovnog okupljanja na ovogodišnjoj konferenciji. On je ukazao na nekoliko ključnih procesa koji se odvijaju na globalnom nivou, kao i na predstojeću reformu ugovornog prava Srbije koji nameću potrebu razmene ideja i mišljenja na konferenciji poput ove.

UDK:(O48)659.2:004.738.5:796.092.272:368 (497.11)(524.63)(4-672EEZ)+368.032.1+347.734
PRIKAZ SAVETOVANJA

ONLAJN KONFERENCIJA ČETVRTI SRPSKI DANI OSIGURANJA

Onlajn konferencija Četvrti srpski dani osiguranja u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije (UOS), održana 26. novembra pod simboličnim nazivom „Prijatelji kako ste“, okupila je ugledne predstavnike osiguravajućih i reosiguravajućih društava, udruženja osiguravača i drugih finansijskih institucija iz Srbije, regiona i Evropske unije. Moderator Konferencije Zoran Ćirić iz UOS-a, obraćajući se učesnicima, istakao je da su se na tim skupovima prethodnih godina razmatrale teme o Solventnosti II, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja IFRS 17, Direktivi o plasmanu osiguranja (Insurance Distribution Directive – IDD), Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), katastrofalnim štetama i drugim aktuelnostima. Danas, u uslovima pandemije koronavirusa, interesujemo se za zdravlje učesnika, kako obavljaju radne procese, kako se trenutna situacija odrazila na tržišta osiguranja, i, konačno, želimo da pokažemo kako se u izmenjenim okolnostima brinemo za osiguranike i pošaljemo poruku da je sektor osiguranja stabilan, pouzdan i potreban partner i oslonac, istakao je Ćirić.

UDK:343.361:061.2:34:368(497.11):339.1:368.3+368.98:368.032.1:339.1(497.11): 368.036: 336.711:657.411:368.8(4-672EEZ)(510)(73)
PRIKAZ SAVETOVANJA

MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG I REGULATORNOG KONCEPTA OSIGURANJA

U Šapcu, od 25. do 27. septembra održano je 21. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije pod nazivom „Moderni aspekti zakonskog i regulatornog koncepta osiguranja“. Savetovanje je ove godine okupilo šezdesetak učesnika iz naše zemlje, dok je pandemija koronavirusa planetarnih razmera sprečila dolazak predavača iz inostranstva. Oni su ipak uzeli učešće uključujući se u rad uživo putem skajpa ili pak putem video-prezentacija koje su prikazane na savetovanju. Prisutni tako nisu ostali uskraćeni za uvek zanimljiva predavanja i dragocena iskustva iz zemalja Evropske unije, a ovom prilikom i iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

UDK:303.443:341.18:368(497.11):655.253:655.55:368.042:613.6:368.021:681.322.2: 636.086:086:636:368.51:632.116.3
PRIKAZ SAVETOVANJA

TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU

Pod nazivom „Pogled na prošlost, sadašnjost i budućnost osiguranja u Srbiji“, u Aranđelovcu su 28. i 29. novembra 2019. održani Treći srpski dani osiguranja. Učesnike ovog velikog međunarodnog skupa ispred Vlade Republike Srbije pozdravio je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. U svom obraćanju predstavnicima osiguravajućih društava i drugih fi nansijskih institucija, te brojnih medija koji su pratili konferenciju, ministar je istakao da građani Srbije još uvek nemaju u punoj meri razvijenu svest o značaju osiguranja i da najčešće spoznaju kakva je njegova uloga tek kada budu pogođeni nekim neželјenim događajem, kao što je bilo 2014. godine kаdа је pоplаvа pоgоdilа Obrenovаc.

UDK:061.7:303.443:340.13:368.021.1:334.01(497.11)(4-672EEZ):368.8.11:316.422:631.152: 614.87:343.534:658.11:355.013+368.022:368.91:658.86:347.734(45)(438):366.54
PRIKAZ SAVETOVANJA

PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – TEKUĆA PITANJA I BUDUĆI IZAZOVI

Na Paliću je od 12. do 14. aprila ove godine održano Dvadeseto godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu „Pravo i praksa osiguranja – tekuća pitanja i budući izazovi“. Pozdravljajući učesnike Savetovanja, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr Slobodan Jovanović istakao je ulogu tog udruženja u modernizaciji srpskog regulatornog okvira, naročito prava osiguranja. – Organizovanjem godišnjih savetovanja na aktuelne teme i objavljivanjem odabranih autorskih referata podnetih na tim skupovima, te izdavanjem „Revije za pravo osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja uložilo je velik napor da svest o evoluciji evropskog prava osiguranja i s njim povezanih oblasti mora da se prihvati i u Srbiji i materijalizuje putem modernizacije postojećih odredaba o ugovornom pravu osiguranja, kao i unapređenja statusnog i regulatornog okvira delatnosti osiguranja novim propisima. To je bila i obaveza našeg udruženja prema Međunarodnom udruženju za pravo osiguranja (AIDA), čiji smo član od 1961. godine. Porukama sa savetovanja stručnoj javnosti upućivani su predlozi za unapređenje regulatornog okvira i ugovornog prava osiguranja, a sistematskim radom na pre- vođenju direktiva i drugih propisa EU, u Reviji za pravo osiguranja, Udruženje je od 2002. do 2013. godine objavilo prevode 32 direktive, a zaključno sa 2018. godinom, i 24 strana zakona, od kojih 14 zakona država članica EU i 10 zakona država zapadnog Balkana.

UDK: 528.065:065:303.443:34+348.1.39:368:331.105.4:727.3:681.5:368.811(4-672 EEZ): 347.961.8: (497.11):368.029:368.023.1 : 347.763.14
PRIKAZI SAVETOVANJA

IZAZOVI, NOVE TEHNOLOGIJE I KORPORATIVNO UPRAVLЈANJE U PRAVU I PRAKSI

Na Paliću, od 20. do 22. aprila, održano je 19. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja, organizovano u saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije. Tema ovogodišnjeg okuplјanja pravnika iz Srbije, zemalјa regiona i Evropske unije bila je „Pravo i praksa osiguranja – izazovi, nove tehnologije i korporativno upravlјanje“.

UDK: 06.053.7:368.032.1+368.029:37:376:658.891:64.069.6:65.016:368.023.5(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANJA

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA KLJUČNI ZA NAPREDAK OSIGURANJA

Glavna tema ovogodišnjeg SorS-а, 29. susreta osiguravača i reosiguravača u Sarajevu, koji je održan od 6. do 8. juna, bila je obrazovanjе i edukacijа kao klјučni osnovi razvoja delatnosti osiguranja. Podteme savetovanja bile su „Obrazovanje u funkciji korporativnog preduzetništva u osiguranju“, „Obrazovanje u funkciji razvoja novih usluga u osiguranju“, „Obrazovanje i edukacija kupaca osiguravajućih usluga“ i „Tendencije i procesi savremenih tokova aktuarstva u razvoju osiguranja“.
Pitanja ličnog razvoja, važnosti edukacije i treninga zastupnika za povećanje prodaje osiguranja, ulaganja u lјudski kapital u delatnosti osiguranja, te obrazovanja kupaca оsigurаvајućih usluga bile su samo neke od tema koje su obeležile ovaj tradicionalni susret predstavnika osiguravajućih i reosiguravajućih društava, regulatornih agencija i nacionalnih udruženja osiguravača u Sarajevu.

UDK: 403.443:342.827+165.43:34:368:347.471:347.96
PRIKAZ SAVETOVANjA

SRAZMERNOST I PRAVNA IZVESNOST U PRAVU OSIGURANJA – TEMA 18. GODIŠNJEG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE

Na Paliću, 21. i 22. aprila, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Udruženja osiguravača Srbije i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju održano je 18. godišnje savetovanje pod nazivom „Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja“. Ovaj međunarodni naučni skup okupio je sedamdesetak učesnika iz Srbije, Nemačke, Austrije, Italije, Holandije, Belgije, Turske, sa Malte i iz drugih zemalja.

UDK: 528.065: 303.443: 65.012.21: 368.01(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

23. KОPАОNIK BIZNIS FОRUМ – PANEL „DEFINISANJE GLAVNIH PROBLEMA U INDUSTRIJI OSIGURANJA“

U Kоngrеsnоm cеntru hоtеlа „Grаnd“ nа Kоpаоniku, od 8. do 10. marta održan је 23. Kоpаоnik biznis fоrum, kојi је оvе gоdinе оkupiо višе оd 980 učеsnikа – predstavnika Vlade, domaćih i stranih privrednika, diplomata, ekonomskih analitičara, teoretičara, međunarodnih eksperata i nоvinаrа. Tema ovogodišnjeg foruma bilа je „Dostizanje i konvergencija sa vodećim trendovima: kako sanirati glavne pukotine u sistemu“, a tokom tri dana organizovano је 20 panela, tri plenarne sesije i pet specijalnih prezentacija.

sr_RSSR