Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 2/2020

Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU
Radović, dr Zoran POMORSKO PRAVO
Tokovi osiguranja 2/2020 2/2020
sr_RSSR