Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 1/2012

Trifunović, dr Radmila Osiguranje
Ivanjko, prof. dr Šime Uzajamnost u osiguranju Radović, dr Zoran Osiguranje brodogradnje Vignjević Đorđević, dr Nada Institucionalni sektori i marketing menadžment na primeru osiguravajućih društava Petrović, dr Slobodan, Stojanović, dr Milosav Prevare u osiguranju Videnović, doc. dr Snežana Prihvatanje koncepta coachinga u savremenom poslovanju
Tokovi osiguranja 1/2012 1/2012
sr_RSSR