Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 3/2015

Dr Ivan D. Radojković MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE
Tokovi osiguranja 3/2015 3/2015