Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 3/2015

Radojković, doc. dr Ivan MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE
Tokovi osiguranja 3/2015 3/2015
sr_RSSR