Andrejić, Slađana

  • Email:

Autor prikaza je prevodilac u Službi za naknadu šteta sa elementom inostranosti, Direkciji za naknadu šteta, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o.

UDK:528.065:655.535.5:621.798:681.322.2:639.138.5:614.253:368(430)
INOSTRANO OSIGURANJE 3/2019

SVE U JEDNOM ZDRAVSTVENOM KARTONU

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – „eHealth 2.0“ koji je najavljen za ovu godinu obavezuje sistem zakonskog zdravstvenog osiguranja da svojim osiguranicima do kraja 2021. ponudi digitalni zdravstveni karton. To bi osiguranicima omogućilo da preko pametnih telefona i tableta imaju pristup svojim zdravstvenim podacima. Još su u zdravstvenom zakonu od 2016. u vezi s tim definisane osnove koje čine minimalne standarde elektronskih kartona, u smislu podataka koje oni treba da sadrže. U elektronskom kartonu nalaze se svi uobičajeni dokumenti u elektronskoj formi: lekarski izveštaji, potvrde o bolničkim lečenjima, pasoš vakcinacije, plan lečenja, podaci za slučaj hitnog zbrinjavanja pacijenta kao što su krvna grupa, alergije, nepodnošenje određenih lekova, te mogućnost konsultacije s lekarem preko video-poziva.

UDK:347.933:347.78.033+659.111.2:368.01(42)
INOSTRANO OSIGURANJE

NA PREZENTACIJSKOJ TACNI – NAJČEŠĆE GREŠKE U POWER POINT PREZENTACIJI U OSIGURAVAJUĆOJ BRANŠI

Prema jednoj aktuelnoj anketi, gotovo trećina (32,6%) vodećih menadžera iz nemačke branše finansija i osiguranja smatra da postoje nedostaci u oblikovanju Power Point prezentacija njihovih saradnika, dok čak gotovo dve trećine (65,1%) uviđaju veliku potrebu za poboljšanjem u samoj retorici. U ovom članku se zato pod lupu stavljaju najčešće greške pri prezentacijama.

UDK: 655.535.5:681.322.2:233:539.189:004.738.5:004.738.3.792.09:347.762:792.09:368
INOSTRANO OSIGURANJE 4/2018

OD ČOVEKA ČOVEKU

Digitalizacija menja ceo svet, pa tako i osiguranje. Agenti osiguranja u naše doba moraju uspešno povezivati analogne i digitalne aspekte. Klijentu više nisu potrebne osnovne informacije o usluzi – o njima se već dobro informisao putem interneta. Baš zato je ličnost i kompetentnost fi nansijskog eksperta važnija nego ikad.

UDK: 303.71(430): 659.113.21:392.37:342.724:368:332.02
INOSTRANO OSIGURANJE

TU SU, ALI I NISU

Od 1949. godine žene u Nemačkoj, barem na papiru, potpuno su ravnopravne s muškarcima. Ali ni dan-danas na polju radnih odnosa to nije tako u stvarnosti. U upravljačkim odeljenjima nemačkih preduzeća žene su i dalje izrazita manjina. To važi i za delatnost osiguranja. Udeo žena u menadžmentu 60 najvećih nemačkih osiguravajućih društava u poslednjoj se deceniji doduše učetvorostručio, ali krenuvši sa zaista mizernog nivoa: od 2,5 odsto 2006. do 9,3 odsto 2017. Prema studiji koju je sprovelo nemačko udruženje poslodavaca u osiguranju (AGV), žene koje se probiju do neke od rukovodećih pozicija ostvare to prosečno oko 32. godine života. Posle 40. šanse za proboj na takav položaj drastično padaju. To je prilično iznenađujući podatak za naše doba, ako u vidu imamo da je očekivani životni vek produžen i da se sve kasnije odlazi u penziju.

sr_RSSR