Teorija
i praksa
u osiguranju

Glavni i odgovorni urednik

Dr Nataša Petrović Tomić

Dr Nataša Petrović Tomić je redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome je započela nastavničku karijeru 2005. godine. Za predsednicu Udruženja pravnika u privredi izabrana je na godišnoj sednici Skupštine Udruženja pravnika u privredi 21. decembra 2023., na predlog profesora emeritusa Mirka Vasiljevića, počasnog predsednika Udruženja.

Pokrenula je studije za inovaciju znanja iz oblasti osiguranja pod nazivom „Novi proizvodi osiguranja, tehnološke inovacije i zaštita korisnika osiguranja“, koje organizuju Pravni fakultet i Udruženje osiguravača Srbije. Od 2023. je predsednik Komisije Narodne banke Srbije za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno ovlašćenog zastupnika u osiguranju. Od 2015. godine član je tima Privredne komore Srbije, koji pod okriljem Narodne banke Srbije, sprovodi edukaciju posrednika i zastupnika u osiguranju. Od 2015. godine predaje Pravo osiguranja na pripremnom kursu za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog zastupnika u osiguranju i ovlašćenog posrednika u osiguranju u Privrednoj komori Srbije. Takođe, učestvuje u izvođenju kontinuiranih obuka ovlašćenih posrednika u osiguranju i ovlašćenih zastupnika u osiguranju i predaje teme koje je odobrila Narodna banka Srbije. Bila je urednik Priručnika za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika u osiguranju i ovlašćenog zastupnika u osiguranju, koji je odobren od strane Narodne banke Srbije. Od školske 2023. godine gostujući je predavač na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za aktuarstvo.

Predsednik je Upravnog odbora Udruženja pravnika u privredi Srbije, član redakcije časopisa „Pravo i privreda“, tokom godina uređivala je rubriku Novosti iz sveta osiguranja u časopisu „Pravo i privreda“ i bila redovni učesnik majskih susreta u organizaciji Udruženja pravnika u privredi, član je redakcije časopisa „Harmonius“. Bila je recenzent većeg broja naučnih radova, između ostalih i za časopise: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Pravo i privreda, Pravni život, Tokovi osiguranja, Evropska revija za pravo osiguranja, Teme, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Nataša Petrović Tomić upisala je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1999, a diplomirala je 2003, sa prosečnom ocenom 9,87 i proglašena za studenta generacije.

Poslediplomske studije upisala je 2003/04. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Smer za privredno pravo). U periodu od 2003. do 2005. sarađivala je kao istraživač pripravnik sa Institutom za uporedno pravo na osnovu stipendije Ministarstva nauke i zaštite životne sredine za 200 mladih talenata za magistarske studije i njihovo uključivanje u naučno-istraživačke projekte. Raspoređena je na naučno-istraživački projekat “Harmonizacija jugoslovenskog prava sa privrednim pravom Evropske unije i standardima Saveta Evrope”, pod vođstvom eminentne profesorke Vesne Rakić Vodinelić. Od 2004. do 2005. godine bila je asistent pripravnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Union na predmetima Katedre za građansko pravo.

Na mesto asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Poslovno pravo izabrana je 2005. godine. Tokom asistentskog staža, držala je vežbe iz Trgovinskog prava, Kompanijskog prava, Prava osiguranja i Međunarodnog Trgovinskog prava.

Obavljala je funkciju sekretara Katedre za Građansko pravo u periodu od 2005. do 2007. godine; bila je sekretar specijalističkih studija za Notarsko pravo, kao i član više stručnih komisija na Fakultetu. Jedan je od osnivača Udruženja naučnika i istraživača u oblasti pravnih studija, čiji je osnovni cilj harmonizacija prava u regionu jugoistočne Evrope sa pravom EU i opštim principima međunarodnog prava – HARMONIUS i direktor Studija za Potrošačko i Pravo osiguranja pri Udruženju. Učestvovala je u radnom timu Privredne komore Srbije za izradu Kodeksa poslovne etike.

Predavala je na specijalističkim kursevima iz oblasti Poslovnog prava u Komisiji za hartije od vrednosti. Bavi se konsultantskim poslovima. Autor je brojnih članaka iz oblasti trgovinskog prava, prava osiguranja, poslovne etike, kao i korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama.

20. decembra 2006. godine odbranila je sa odlikom magistarski rad pod nazivom „Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom prevozu“, koji je objavljen 2009. godine. 7. februara 2011. godine sa odlikom je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Osiguranje od odgovornosti direktora i članova upravnog odbora akcionarskog društva“. Iste godine izabrana je za docentkinju za Poslovnopravnu naučnu oblast.

Dobitnik je stipendije za doktorske studije na Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht u Hamburgu za period jul-avgust 2008. godine. Ponovo dobija stipendiju za istraživački boravak na Max Planck Institutu u julu 2015. godine, kao i u julu 2018. godine.
Od školske 2017. godine imenovana je za člana komisije za polaganje ispita iz stranih jezika radi upisa na doktorske studije (komisija za proveru znanja španskog i italijanskog jezika sa prof. dr Bojanom Spaićem).

Bila je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, od 2016. do 2018. godine.

Prof. dr Nataša Petrović Tomić trenutno je uključena u naučno-istraživačke projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i strateški projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je (2019-2020) konsultant na projektu Pravnog fakuleta Univerziteta u Ljubljani „Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe“, pod vođstvom profesora Mihe Juharta, koji je rezultirao usvajanjem Nacrta zakona o ugovoru u osiguranju, kojim će se Republika Slovenija svrstati u red evropskih država koje ugovoru o osiguranju pridaju zasluženi značaj u zakonodavnom smislu.

Govori engleski, španski, nemački i francuski jezik, a služi se i stručnom literaturom na slovenskom jeziku. Ima dve ćerke: Anđelinu i Đurđa Katju.

sr_RSSR