Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdavački savet

Branko Damjanović, Udruženje osiguravača Srbije, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Mišo Janković, Udruženje osiguravača Srbije, direktor Biroa Zelene karte

Miloš Jovanović, Udruženje osiguravača Srbije, viši kontrolor

prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, Institut za uporedno pravo, v. d. direktora

Đorđe Anđelić, Narodna banka Srbije, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, generalni direktor

dr Dragan Marković, “Triglav osiguranje” a.d.o., Beograd, predsednik Izvršnog odbora

Dejan Jevtić, “AMS osiguranje” a.d.o.” Beograd, predsednik Izvršnog odbora

Miloš Milanović, Kompanija “Dunav osiguranje” a.d.o. Beograd, član izvršnog odbora

Milo Marković, kompanija “Dunav osiguranje” a.d.o. Beograd, član Izvršnog odbora

dr Nenad Grujić, “Generali osiguranje Srbija” a.d.o. Beograd, direktor Direkcije za pravne poslove

sr_RSSR