Teorija
i praksa
u osiguranju

Lista recenzenata

prof. dr Nataša Tomić Petrović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Snežana Knežević, FON

prof. dr Loris Belanić, Univerzitet u Rijeci, Pravni fakultet

dr Vesna Lazić Buljan, Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

prof. dr Jelena Lepetić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

prof. dr Marko Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

docent dr Jasmina Đokić, Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet

Milica Goravica, Prvi osnovni sud, sudija

Andrea Pogačnik, Kompanija Triglav osiguranje, Direktor sektora za compliance

Nenad Anđelić, Kompanija Triglav osiguranje

dr Davor Martinović, Univerzitet u Zenici, Pravni fakultet

Babić dr Ilija, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Ivančević dr Katarina, Univerzitet „Union“ u Beogradu, Pravni fakultet

Jovanović dr Slobodan, Visoka škola za poslovnu ekonomiju u Beogradu

Kilibarda dr Milorad, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Koprivica dr Marija, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Lazarević dr Anđela, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Nenadić dr Bosa, sudija Ustavnog suda Republike Srbije od 2007. do 2016. godine

Radenković dr Božidar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Radojković dr Ivan, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Radović dr Gordana, direktor „Dnevnik-Poljoprivrednika“ AD Novi Sad

Ralević dr Nebojša, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Prof. dr Dragan Mrkšić, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Ilija Smiljanić

prof. dr Milica Slijepčević, Fakultet za menadžment I Fakultet digitalnih umetnisti, Univerzitet Metropolitan

sr_RSSR