Teorija
i praksa
u osiguranju

Lista recezenata

prof. dr Snežana Knežević, FON

prof. dr Loris Belanić, Univerzitet u Rijeci, Pravni fakultet

dr Vesna Lazić Buljan, Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet

prof. dr Jelena Lepetić, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

prof. dr Marko Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

docent dr Jasmina Đokić, Univerzitet u Mostaru, Pravni fakultet

Milica Goravica, Prvi osnovni sud, sudija

Andrea Pogačnik, Kompanija Triglav osiguranje, Direktor sektora za compliance

Nenad Anđelić, Kompanija Triglav osiguranje

dr Davor Martinović, advokat,

Babić dr Ilija, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Ivančević dr Katarina, Univerzitet „Union“ u Beogradu, Pravni fakultet

Jovanović dr Slobodan, Visoka škola za poslovnu ekonomiju u Beogradu

Kilibarda dr Milorad, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Koprivica dr Marija, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Lazarević dr Anđela, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Nenadić dr Bosa, sudija Ustavnog suda Republike Srbije od 2007. do 2016. godine

Radenković dr Božidar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Radojković dr Ivan, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Radović dr Gordana, direktor „Dnevnik-Poljoprivrednika“ AD Novi Sad

Ralević dr Nebojša, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Prof. dr Dragan Mrkšić, Univerzitet u Novom Sadu

Dr Ilija Smiljanić

sr_RSSR