Lista recezenata

Nа listi stаlnih rеcеnzеnаtа čаsоpisа „Тоkоvi оsigurаnjа“ nаlаzе sе: 

Babić dr Ilija, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu

Balaban dr Mladenka, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje
i finansije

Čolović dr Vladimir, Institut za uporedno pravo u Beogradu

Ivančević dr Katarina, Univerzitet „Union“ u Beogradu, Pravni fakultet

Jovanović dr Slobodan, Visoka škola za poslovnu ekonomiju u Beogradu, predsednik
Udruženja za pravo osiguranja Srbije

Kilibarda dr Milorad, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Kočović dr Jelena, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Koprivica dr Marija, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Lazarević dr Anđela, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Nenadić dr Bosa, sudija Ustavnog suda Republike Srbije od 2007. do 2016. godine

Pak dr Jasna, Univerzitet „Singidunum“ u Beogradu

Radenković dr Božidar, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Radojković dr Ivan, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet

Radović dr Gordana, direktor „Dnevnik-Poljoprivrednika“ AD Novi Sad

Ralević dr Nebojša, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Slavnić dr Jovan, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, počasni predsednik
Udruženja za pravo osiguranja Srbije

Žarković dr Nebojša, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

 

sr_RSSR