Teorija
i praksa
u osiguranju

Međunarodni redakcijski odbor

Međunarodni redakcijski odbor

prof. dr emeritus Šime Ivanjko, Član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, profesor emeritus na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru
prof. dr dr Wolfgang Rohrbach, Univerzitet u Beču, Ekonomski fakultet
prof. dr Damjan Možina, Univerzitet u Ljubljani, Pravni fakultet
prof. dr Emilija Mišćenić, Univerzitet u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr Marijan Ćurković, Univerzitet u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr Jasenko Marin, Univerzitet u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr Nikolina Maleta, Univerzitet u Mostaru, Pravni fakultet

sr_RSSR