Teorija
i praksa
u osiguranju

Redakcijski odbor

prof. dr emeritus Mirko Vasiljević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

prof. dr Jelena Kočović, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

prof. dr Tatjana Rakonjac Antić, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

prof. dr Vladimir Čolović, Univerzitet Union, Pravni fakultet

prof. dr Željko Šain, Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet

prof. dr Bojana Milošević, Univerzitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet

prof. dr Mladenka Balaban, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje

prof. dr Ivana Bodrožić, Kriminalističko-Policijski Univerzitet, Kriminalističko-Policijska akademija

prof. dr Stefan Milojević, Univerzitet Edukons, Ekonomski fakultet

docent dr Vladimir Šebek, Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

docent dr Iva Tošić, Univerzitet Union, Pravni fakultet

sr_RSSR