Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 3/2021

Lukić, prof. dr Radojko PRIMENA ARAS METODE U EVALUACIJI EFIKASNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U SRBIJI Doganjić, dr Jelena, Paunović, dr Marija UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH KATASTROFA Uzelac, doc. dr Ozren OSNOVNE KARAKTERISTIKE OSIGURANJA DIZAJNERSKE ODEĆE I AKSESOARA Gajić, Boban, Radojković, doc. dr Ivan, Kostić, dr Aleksandar, Aleksandrović Gajić, Maja NAČELA PRIHVATA RIZIKA I TEHNIČKE OSNOVE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH KULTURA
Pejović, prof. dr Časlav ZAVAROVALNO PRAVO (PRAVO OSIGURANJA)
Tokovi osiguranja 3/2021 3/2021
sr_RSSR