Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 4/2020

Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana, Vodinelić, MA Ana, Papović, dipl. filol. Bojana ONLAJN KONFERENCIJA ČETVRTI SRPSKI DANI OSIGURANJA
Tokovi osiguranja 4/2020 4/2020
sr_RSSR