Teorija
i praksa
u osiguranju

Izdanje časopisa:

Tokovi osiguranja 4/2021

Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana, Vodinelić, MA Ana, Popović, dipl. filol. Gordana PRIKAZ KONFERENCIJE: PETI SRPSKI DANI OSIGURANJA Jovičić, dr Daliborka DVADESET ČETVRTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „PROUZROKOVANJE ŠTETA, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“
Tokovi osiguranja 4/2021 4/2021
sr_RSSR